nederlands trial register
Vulcanize NVOG.
Dit om te onderzoeken welke tumorkarakteristieken aangeven dat een patiënt baat zou kunnen hebben bij deze behandeling. Dept of Gynecological Oncology. Antoni van Leeuwenhoek. 1066 CX Amsterdam. Tel 020 512 2975. Vermelding in trialregister, bv. Nederlands Trialregister: www.trialregister.nl. Trialregister Engels: http//www.clinicaltrials.gov.:
Clinical Trials Grey Literature for Health Sciences LibGuides at VU Amsterdam.
Database of listings of worldwide industry and government-sponsored clinical trials. Sponsors use this service to inform patients and their caregivers about ongoing clinical trial opportunities, which volunteers can then review and inquire about participating in. Nederlands Trial Register. A prospective Dutch trial register.
Formulier onderzoek aanbieden Onderzoekbijkanker.nl.
Formulier onderzoek aanbieden. Industrie trial Ja Nee. Nederlands Trial Register. Exclusie eerdere behandeling. Bestraling Ja Nee Chemotherapie Ja Nee Studie moet ook getoond worden indien patiënten op de website aanvinken: onderzoek van belang voor patiënten met uitgezaaide of verspreide kanker Ja Nee.
WHO The Netherlands National Trial Register NTR.
The Netherlands National Trial Register NTR. Registry URL: http//www.trialregister.nl.: Registration URL: http//www.trialregister.nl/trialreg/admin/askaccount.asp.: Funding Agency: Netherlands Organisation for Health Research and Development ZonMw; main funding agency. Additional funding from the Health Council Gezondheidsraad; Dutch Cancer Society KWF; Dutch College of General Practitioners NHG; Aids Fonds. Managing Agency: Dutch Cochrane Centre DCC. The NTR is advised by an external Advisory Board whose role is to advise on the scope, operation, accessibility, sustainability and international obligations of the NTR. The board currently consists of experts from Netherlands Organization for Health Research and Development ZonMw, the Dutch Institute for Healthcare Improvement CBO, the Dutch Federation of University Medical Centers NFU, the Dutch association of Research-oriented pharmaceutical industry NEFARMA, and the Dutch Cochrane Centre. Additionally, an editor of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ICMJE member and the rector magnificus of VU Medical Center who is also member of Central Committee on Research inv.
Registratie in EudraCT-database Onderzoekers Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.
De database is vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor de bevoegde instanties van de verschillende lidstaten. Daarnaast is er het EU clinical trials register waarin de kerngegevens van Europees geneesmiddelenonderzoek zijn terug te vinden. Nadat u een EudraCT-nummer heeft aangevraagd en gekregen, kunt u hiermee het EudraCT-aanvraagformulier Clinical Trial Application Form invullen op de EudraCT-website.
Clinical Trials Registers en lopend onderzoek LUMC.
Clinical Trials Registers en lopend onderzoek. Clinical Trials Registries. Het Projectenbureau van het LUMC is het eerste aanspreekpunt bij het schrijven van een protocol en het goed opzetten van een clinical trial. www.trialregister.nl Nederlands Trialregister: zoeken naar trials en registratie van trials om voor publicatie in een aantal gezaghebbende medische tijdschriften in aanmerking te kunnen komen. https//www.clinicaltrialsregister.eu: / Europees register met informatie over de ongeveer 10.000 lopende farmaceutische trials in de EU.
Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Trial register NTR.
Bevacizumab Avastin is het eerste anti-angiogenese medicijn dat wordt gebruikt bij kanker. Nederlands Trial register NTR Nederlands Trial register NTR. Het NTR is een openbaar toegankelijk en vrij te doorzoeken prospectief trialregister, waarin studies staan geregistreerd die lopen in Nederland of worden uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers.
trial register Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
Externe bronnen Engels. Externe bronnen Nederlands. You can also search t h e trial register o n f ile number in the same way as in ToetsingOnline. U kunt in het trialregister ook zoeken op dossiernummer, zoals dat in ToetsingOnline staat.
APACHE-AF Apixaban versus Antiplatelet drugs or no antithrombotic drugs after Cerebral HaEmorrhage under anticoagulation for Atrial Fibrillation.
After recruitment of the 100th patient, follow up continues for 1 year. Combined vascular endpoint. The primary endpoint will be the combination of vascular death or non-fatal stroke during follow-up. CCMO NL47761.041.14 Nederlands Trial Register 4526 EU Clinical Trials Register 2014-000112-33 ClinicalTrials.gov NCT02565693.
Clinical Trials Register.
Name or abbreviated title of the trial where available. Sponsor's' protocol code number. Nederlands Trial Register. Trial is part of a Paediatric Investigation Plan. EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan. Name of Sponsor. Board of Directors, Academic Medical Centre.
trial register Dutch translation Linguee.
Further utilization of said replacements will only be possible within the framework of scientific research that satisfies the criteria of good clinical practice with informed consent by the patient, consent by the Medical Ethical Committee and registration in t h e trial register.
Een nationaal prospectief trialregister voor gerandomiseerde en gecontroleerde trials; ethisch en praktisch noodzakelijk Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Patiëntenbelangengroepen kunnen, zoals in de VS gebeurd is, een belangrijke positieve druk uitoefenen om het register zo dekkend mogelijk te krijgen. Onderzoekers en ook farmaceutische bedrijven moeten niet vergeten dat een belangrijke reden waarom patiënten toestemmen in deelname aan een trial de wens is om de wetenschap te dienen, niet de industrie of de clinicus. Bovendien wordt herhaling van onderzoek voorkómen, zodat patiënten niet nodeloos worden blootgesteld aan trials. 22 Het eigenlijke doel, alle lopende RCT's' in het trialregister, kan op termijn waarschijnlijk alleen bereikt worden wanneer overheid, subsidiegevers, onderzoeksinstituten, medisch-ethische toetsingscommissies en redacteuren registratie verplicht stellen. Voorlopig zal het NTR voor de verdere uitbouw en continuering financiële steun van meerdere belanghebbenden moeten krijgen. Hierbij wordt vooral gedacht aan de reeds bekende subsidiegevers, die direct financieel belang kunnen hebben bij een goed, geactualiseerd inzicht in wat momenteel in Nederland, via het NTR, en internationaal, via het metaregister, aan onderzoek loopt. Met een bijdrage van de belangrijkste subsidiegevers met een omvang van een fractie van het budget van een gemiddelde trial kan zo een belangrijk instrument voor doelmatig en ethisch gezondheidszorgonderzoek in stand worden gehouden. hoe trials aan te melden bij het nederlands trialregister.

Contacteer ons