vertaling trial
trial Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
Accordingly, this Regulation should be interpreted and applied in accordance with those rights and principles, including those relating to freedom of the press and freedom of expression in the media, and the right to interpretation and translation for those who do not speak or understand the language of the proceedings as part of the general right to a fa i r trial. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met inbegrip van de regels inzake de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in de media en het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures ten behoeve van personen die de taal van de procedure niet spreken of verstaan, als onderdeel van het algemene recht o p een e erlijk proces.
trial vertaling Nederlands-Engels.
trial Vertaling Engels-Nederlands.
Vertalingen trial ENNL. 1 an act of testing or trying; a test: Give the new car a trial. 2 a legal process by which a person is judged in a court of law: Their trial will be held next week.
Trial in het Nederlands vertaald uit het Engels.
Computer vertaling door derden.: Verwante vertalingen van trial. be committed to trial. trial of strength. trial by ordeal. trial by fire. 1 WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. Home Woordenboeken Over Feedback SiteInfo. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboek.
free trial Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
iets op de proef stellen ww. Linguee woordenboek, 2019. Externe bronnen Nederlands Engels NL EN. We have also restricted our choice to the companies who let. you downlo ad a free trial s o t hat you can. make up your own mind before buying. Bovendien hebben we onze keuze beperkt tot deze. waarvan je o ok ee n gratis t rial ka n downloaden.,
trial vertaling Engels-Nederlands.
Vertaling van trial. trial, assize zn. affliction, distress, sorrow, trial, woe zn. adjudication, trial, hearing, judgement zn. attempt, test, bid, rehearsal, shot, trial, try zn. It's' worth a try. Het is een poging waard. His attempt to escape was successful.
trial Nederlandse vertaling bab.la Engels-Nederlands woordenboek.
English Gelehun, I'd' like to remind you, you're' not on trial here today. open_in_new Link naar bron. warning Vraag om herziening. V: Meneer Gelehun, zoals ik al zei: u staat niet terecht vandaag. Meer bij bab.la. Bovendien biedt bab.la het Engels Nederlands woordenboek voor meer vertalingen. comment Vraag om herziening. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen. Galgje Galgje Zin in een spel? Of liever nieuwe woorden leren? Waarom doe je het niet allebei! Laten we contact houden. Leven in het buitenland. Delen van het Engels-Nederlands woordenboek zijn gebaseerd op Ergane en Wiktionary. Copyright IDM 2020, tenzij anders vermeld.

Contacteer ons